Wat is ouder- en kindyoga?


Ouder- en kindyoga is gericht op het geven van yogalessen aan ouders met hun jonge kinderen in de leeftijd 0-6 jaar. Bij deze vorm van yoga leert de docent de ouders om op een zachte en warme manier contact te maken met hun kind via aanrakingen, klanken en bewegingen. Ouder- en kindyoga is een plezierige manier om de onderlinge band tussen ouder en kind te versterken. Aan de hand van verschillende oefeningen wordt het kind zich bewust van zijn eigen lijfje. Hierdoor wordt de psychomotorische ontwikkeling bevorderd. Tijdens de les concentreren ouder en kind zich op elkaar. Ouder- en kindyoga is een ideale manier om spelenderwijs om te gaan met de grens tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid. In een ouder- en kindyogales  komen o.a. muziekverhaaltjes, yogaspelletjes, schommel, klim- en klauterspelletjes, massagespelletjes, yoga avonturen en ontspanningsoefeningen aan bod. Door de combinatie van de verschillende onderdelen worden de zintuigen van het kind gestimuleerd en het lichaamsbesef vergroot. Bovenal genieten baby’s, dreumesen, peuters, kleuters en hun ouders van de positieve effecten van aanraking, beweging, ritme en ontspanning.