Klachten


Klachten of opmerkingen over een geregistreerde kinderyogadocent of kindercoach kunnen worden voorgelegd via de mail. Door middel van registratie van de klacht kan een analyse worden gemaakt van het soort klachten. Aan de hand van de registratie kunnen bepaalde patronen worden gesignaleerd, waardoor gerichte verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in de aanpak van de docent of coach. Terugkoppelen naar de kinderyogadocent of kindercoach is daarbij belangrijk voor de kwaliteitsverbetering, zodat men kan leren van gemaakte fouten. De cliënt kan ons op de hoogte stellen of de klacht correct is afgehandeld. Klachten dienen tenslotte naar ieders tevredenheid te worden opgelost. Bij ernstige klachten, die bijvoorbeeld een claim kunnen veroorzaken, wordt geadviseerd om de klacht te deponeren bij een kantonrechter. De Kinderyoga Academie behoudt zich ten allen tijden het recht om de kindercoach of kinderyogadocent uit het register te verwijderen.