Wat is kindercoaching?


Bij de kindercoachstudie van Jip & Jan staat zowel het begeleiden van kinderen als hun ouder(s) centraal. Een kindercoach reikt het kind nieuwe inzichten en vaardigheden aan en leert ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen in zijn proces. Ouder(s) en kind worden aangesproken op hun fysieke, creatieve en emotionele vermogens, met als doel een evenwichtiger mens te worden met meer energie en meer in contact met zichzelf en anderen. Kindercoaching is een laagdrempelige manier van hulpverlening, waarbij kortdurend en oplossingsgericht gewerkt wordt. Een kindercoach neemt het kind spelenderwijs mee op avontuur in zichzelf door te werken met creatieve, emotie- en lichaamsgerichte opdrachten. Het kind krijgt zo een beter zicht op zichzelf, zijn emoties en gedrag, waarbij veel aandacht is voor wat het kind al kan en wat er al wel goed gaat. Deze kwaliteiten worden door de coach bekrachtigd en uitgebreid, zodat het kind vanuit zelfvertrouwen met zijn hulpvraag aan de slag kan. De hulp aan kind en ouders gaat hand in hand en versterkt elkaar, zodat snel en krachtig nieuwe vaardigheden eigen worden gemaakt en de hulpvraag kan worden opgelost.