Wat is therapeutische kinderyoga?


Soms kunnen kinderen tijdens een reguliere kinderyogales moeilijk meedoen met de groep of vertonen ze gedrag dat vraagt om individuele begeleiding. Een therapeutische kinderyogadocent kan dan helpen om te bekijken wat de speciale behoeften zijn van het kind. Een therapeutisch kinderyogadocent reikt het kind nieuwe inzichten en vaardigheden aan, specifiek aangepast aan de behoeftes en mogelijkheden van dit kind. Het kind wordt aangesproken op zijn fysieke, creatieve en emotionele vermogens, met als doel een evenwichtiger mens te worden met meer energie en meer in contact met zichzelf en anderen. Therapeutische kinderyoga is de nieuwe en laagdrempelige manier van hulpverlening, waarbij kortdurend en oplossingsgericht gewerkt wordt. Een therapeutische kinderyogadocent is toegerust met kennis over de bewegingsontwikkeling van kinderen en kan van daaruit een gezonde groei stimuleren. Hiervoor neemt de docent het kind mee op avontuur in zichzelf door te werken met visualisaties, creatieve en lichaamsgerichte opdrachten. Het kind krijgt zo op een ontspannen en speelse manier beter zicht op zichzelf, zijn emoties en gedrag, waarbij veel aandacht is  voor wat het kind al kan en wat er al wel goed gaat. Deze kwaliteiten worden door de docent bekrachtigd en uitgebreid, zodat het kind zich vanuit zelfvertrouwen verder kan ontwikkelen. Als therapeutisch kinderyogadocent kun je individueel met een kind werken of met kleine groepjes kinderen met een specifieke behoefte. Wanneer je ouders ook wilt betrekken bij je begeleiding, raden we je aan om een kindercoachopleiding te doen.