Wat is kindercoaching?


Soms hebben kinderen te maken met situaties of problemen waar zijzelf of hun ouders om uiteenlopende redenen geen grip op kunnen krijgen. Een kindercoach kan dan helpen om erachter te komen wat er speelt door samen te werken met het kind en zijn ouders. Een kindercoach reikt het kind en zijn ouder(s) nieuwe inzichten en vaardigheden aan en leert ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen in zijn proces. Ouder(s) en kind worden aangesproken op hun fysieke, creatieve en emotionele vermogens, met als doel een evenwichtiger mens te worden met meer energie en meer in contact met zichzelf en anderen. Kindercoaching is een laagdrempelige manier van hulpverlening, waarbij kortdurend en oplossingsgericht gewerkt wordt. Een kindercoach is toegerust met kennis over de ontwikkeling van kinderen en kan van daaruit een gezonde ontwikkeling stimuleren. Hiervoor neemt de kindercoach het kind mee op avontuur in zichzelf door te werken met visualisaties, creatieve en lichaamsgerichte opdrachten. Het kind krijgt zo op een ontspannen en speelse manier beter zicht op zichzelf, zijn emoties en gedrag, waarbij veel aandacht is  voor wat het kind al kan en wat er al wel goed gaat. Deze kwaliteiten worden door de coach bekrachtigd en uitgebreid, zodat het kind vanuit zelfvertrouwen met zijn hulpvraag aan de slag kan. Een kindercoach is er ook voor de ouders en biedt ondersteuning bij de opvoeding en helpt de ouders om het gedrag van hun kind te interpreteren en kritisch naar het eigen opvoedingsgedrag te kijken. Ook hier ligt de nadruk op de al aanwezige kwaliteiten en vaardigheden en stimuleert de coach de ouders om met zelfvertrouwen te werken aan verandering en het uitbreiden van de opvoedingsvaardigheden. De hulp aan kind en ouders gaat hand in hand en versterkt elkaar, zodat snel en krachtig nieuwe vaardigheden eigen worden en de hulpvraag kan worden opgelost.