Yoga voor de kinderbuik


Uit onderzoek blijkt dat yoga die gericht is op het buikgebied een positief effect heeft op functionele buikpijnklachten bij kinderen. Functionele buikpijn is onbegrepen buikpijn waarvoor geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden. Kinderen met onbegrepen buikpijn hebben vaak al jaren buikpijn die wekelijks tot dagelijks optreedt. De pijn kan van grote invloed zijn op het dagelijks functioneren. De yogatraditie gaat er van uit dat er geen duidelijke scheiding is tussen fysieke en emotionele pijn. Beide vormen van pijn worden zowel ervaren in het lichaam als in de geest. Deze workshop leert je tal van oefeningen die er op gericht zijn om ‘gewoonten van lijden’ af te leren en nieuwe ‘genezende gewoonten’ aan te leren. Het biedt een nieuwe manier van denken over de oorzaken van functionele buikpijn en praktische tips om het lijden van kinderen te verminderen. Eenvoudige bewegings-, adem, ontspannings- en meditatie oefeningen veranderen de ervaring van pijn waardoor het kind een positievere levensinstelling krijgt. Het leert zo de kunst van het ontspannen en loslaten. De adem is een belangrijk onderdeel binnen deze yogavorm, omdat spanning, stress en de adem nauw samenhangen met elkaar. Tijdens deze module krijg je praktische tools die kinderen helpen beter om te gaan met buikpijnklachten. Je krijgt ook tips hoe je als ouder, leerkracht, coach of begeleider om kunt gaan met het gedrag van een kind met functionele buikpijn. De oefeningen vullen eventuele andere behandelingen van het kind aan. De oefeningen in deze workshop zijn dus niet bedoeld om de hulp die het kind vanuit de gezondheidszorg krijgt, te vervangen of tegen te spreken.

 

Informatie
De module yoga voor de kinderbuik vormt een onderdeel van de  opleiding 
kinderyogatherapie opleidingen, maar kan ook als bij- of nascholing gevolgd worden door bijvoorbeeld kinderyogadocenten, leerkrachten en andere hulpverleners die graag willen leren meer lichaamsgericht werken. Deze module is inclusief lesreader. De training wordt gegeven door Helen Purperhart.

 

Meer weten?
In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en Flevoziekenhuis in Almere is er onderzoek gedaan naar de effecten van yoga bij kinderen met buikpijnklachten. Op dit moment verzorgt Helen vanuit haar Kinderpraktijk Yoga voor de kinderbuiklessen in De Kinderkliniek in Almere.

 

Lesdata
Kosten
125,00
Inschrijvingen
8 / 12
1) Zo 21-Mei 201710.30-16.30 uur
Yoga voor de kinderbuik
Docent: Helen Purperhart
Adres: Operetteweg 92 in Almere